Vappupuhe

vappu3

Arvoisat kirkkonummelaiset vapun viettäjät ja muu väki,

Minun nimeni on Riikka Purra ja toimin kunnanvaltuutettuna, perussuomalaisen valtuustoryhmän puheenjohtajana ja koko puolueen poliittisena suunnittelijana. Minulla on ilo ja kunnia lausua muutama sana tänä keväisenä vaikkakin hieman surullisen koleana juhlapäivänä, jota työn, työväen ja kuohuvan juoman päivänäkin vietetään.

Oletko sinä kuullut, että Suomea vaivaa työvoimapula? Että talouskasvumme ja itsetuntoamme kohottava nousukausi eivät saa tarpeeksi vauhtia, koska työntekijöistä on niin monella sektorilla pulaa? Entä oletko ihmetellyt, miten pääkaupunkiseudulla voi olla yhtä paljon työttömiä suomalaisia rakennusmiehiä kuin virolaisia työllisiä rakennusmiehiä?

Voi ei, tietysti se perussuomalainen puhuu taas maahanmuuttajista, ja maahanmuuttajat ovat noille kaiken pahan alku ja juuri, saatat ajatella.

Maltahan kuunnella, yritän selittää. Sillä selitystä tämä asia todella vaatii. Puolueet, poliitikot, toimittajat, aamun lehtiemme ekonomistit, ay-liikkeen puhuvat päät – he eivät selitä asiaa. Joskus siksi, että he eivät oikeasti ymmärrä sitä. Yleensä kuitenkin siksi, että selittämättä jättäminen on heidän etunsa tai ideologiansa mukaista.

Suomessa halutaan lisätä niin sanottua työperäistä maahanmuuttoa ja jopa luopua työvoiman saatavuusharkinnasta – kuulemma koska Suomi tarvitsee osaajia ja sitä työvoimaa paikkaamaan ammottavaa työvoimapulaamme.

EU:ssa ainoastaan yhdessä maassa, Ruotsissa, on tehty virhe luopua saatavuusharkinnasta. Useampi puolue, muun muassa sosiaalidemokraatit, on luvannut palauttaa sen, mikäli pääsee hallitukseen piakkoin järjestettävien vaalien jälkeen. Arvon kuulijat toivottavasti tietävät, että Ruotsin maahanmuuttopolitiikasta ei Suomen kannattaisi ottaa mallia, yhtään millään osa-alueella.

Saatavuusharkinnasta luopuminen – tai ylipäätänsä maahanmuuton kannustaminen – ei toisi Suomeen saksalaisia tai ruotsalaisia osaajia, jotka maksavat veroja enemmän kuin kuluttavat julkisia palveluita, jotka kotoutuvat ja viihtyvät täällä. Se toisi Suomeen kehitysmaista kouluttamattomia ihmisiä, jotka eivät saa oleskelulupaa turvapaikan hakemisen kautta. Nämä ihmiset työllistyttyäänkin jäävät taloudellisilta nettovaikutuksiltaan huomattavasti miinuksen puolelle, kotoutuvat vaikeasti, puhumattakaan jatkuvasti monikulttuuristuvan yhteiskunnan muista ongelmista.

Minä en arvostele maahanmuuttajia, minä arvostelen tolkutonta järjestelmäämme.

Kehitysmaista saapuvat ihmiset työllistyvät huomattavan harvoin eikä tilanne mainittavasti muutu pitkänkään maassaolon jälkeen. Työllistyessään nämä ihmiset alkavat yleensä siivoojiksi, pizzerian työntekijöiksi, bussikuskeiksi – siis matalapalkka-aloille, joissa tarvitaan vähän tai ei lainkaan koulutusta.

Tämä on onnenpotku näille yrityksille. Jatkuva maahanmuutto takaa sen, että työvoimaa on tarjolla ja sen, että palkka onnistutaan pitämään hyvin alhaisena. Niin alhaisena, että sillä ei itse asiassa tule toimeen, varsinkaan pääkaupunkiseudulla. Mikä tarkoittaa sitä, että valtion on joka tapauksessa osallistuttava henkilön tai yleensä koko ison perheen toimeentuloon tulonsiirroilla. Siis veronmaksajien rahalla.

Tämä on oleellista. Kyseessä on meidän veronmaksajien kustantama epäsuora yritystuki. Se auttaa pienipalkkaisia maahanmuuttajia työllistäviä yrityksiä tekemään parempia voittoja ja kuten sanottua – pitämään ne palkat liian alhaisina. Paljon alhaisempina kuin mihin ne asettuisivat ilman valtion – eli meidän veronmaksajien – kompensaatiota.

Etkö usko? Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla jo nyt jopa 40 prosenttia toimeentulotukipäätöksistä tehdään vieraskielisille. Suomalaisella työntekijällä – päiväkodin hoitajalla, rakennusmiehellä, sairaanhoitajalla, tarjoilijalla – joka jää palkallaan juuri tulonsiirtojen saamisen rajan yläpuolelle, ei ole varaa maksaa asumisesta varsinkaan Helsingissä. Mitä sitten tapahtuu?

Hän ei voi asua Helsingissä, niinpä hän ei asu Helsingissä. Alueelle tulee pulaa työntekijöistä, joilla ei ole varaa asua siellä – ainakaan sellaisella alueella, joka olisi tarpeeksi viihtyisä ja rauhallinen, ja jossa olisi toimivat ja hyvät päiväkodit ja koulut – ja vain maltillisesti maahanmuuttajia.

Samalla vuokra-asuntojen hinnat nousevat, asumistuesta on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus, työnteko kannattaa yhä vähemmän. Tuloerot työssäkäyvän ei tulonsiirtoja saavan ja tulonsiirtoja saavan välillä ovat liian pienet. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus kasvaa. Ja poliitikot vain mesoavat, että lapsiakin pitäisi tehdä, kun syntyvyys laahaa.

Tähän tilanteeseenko nuoret parit tekisivät lapsia?

Säästyäksesi maahanmuuton, globalisaation ja äärettömän huonon politiikan seurauksilta sinulla pitää olla hyvä koulutus, varma työpaikka ja riittävästi rahaa. Muuten olet heikoilla.

Nämä ongelmat koskettavat tavalla tai toisella tavallisia suomalaisia ihmisiä, pieni- ja keskituloisia. Mutta kuten alussa sanoin, näitä vaikutusketjuja harvemmin kukaan haluaa avata.

Vaikeneminen palvelee joko poliittista ideologiaa, jonka mukaan maahanmuuton lisääminen vain on hyvä juttu, koska se on hyvä juttu. Tai se palvelee joidenkin työnantajien, yritysten, kaverikapitalistien sidosryhmien tai järjestöjen taloudellista etua ja valtaa.

Ruotsin esimerkki osoittaa, että jos saatavuusharkinta poistetaan, syntyy myös mekanismi, jolla ylipäätänsä kehitysmaista saapuvaa maahanmuuttoa lisätään. Saatavuusharkinnan poisto luo lumetyöpaikkojen markkinat. Muutaman kuukauden pestit etnisissä ravintoloissa laittomasti maassa oleville eli kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille takaavat oleskeluluvan. Tämä vaikuttaa itse asiassa jopa houkuttelevammalta tavalta tulla Suomeen kuin epävarma turvapaikan hakeminen.

Mutta oikeastiko tämä on sitä, mitä korkean teknologian ja osaamisen, robotisaation ja innovaatioiden Suomi haluaa lisää? Halpatyövoimaa palvelumarkkinoille, työvoimaintensiivisyyttä, kouluttamattomuutta, maahanmuuttajia siivoamaan sotkumme, joita – kuulemma – emme itse halua, jaksa tai viitsi siivota. Höpö höpö.

Minä en arvostele maahanmuuttajia, minä arvostelen tolkutonta järjestelmäämme.

Sen luoneet poliitikot edellyttävät, että kansalaiset uskovat kahteen valheeseen – ensinnäkin siihen, että tällainen toiminta on meille ja maallemme hyväksi, toisekseen siihen, että tämä olisi jotenkin moraalista ja voisimme näin ratkaista globaalin maailman ongelmia. Kumpikaan ei pidä paikkaansa.

Tällainen maahanmuutto ei hyödytä meitä. Se ei varsinkaan hyödytä meitä taloudellisesti. Väestönsiirtoon perustuva humanitaarinen järjestelmä ei myöskään auta kehitysmaita, ei poista konflikteja eikä lisää tasa-arvoa. Mikäli haluamme auttaa heikosti voivia maita ja ihmisiä, on lukuisia paljon parempia keinoja.

Virolaiset työntekijämme ovat jo alkaneet siirtyä takaisin Viroon. Siellä palkat nousevat eikä maahanmuutto – ainakaan vielä – pidä niitä keinotekoisen alhaalla. Myös virolainen hyvinvointiyhteiskunta kehittyy vahvasti ja esimerkiksi perhe-etuudet ovat paikoin jo parempia kuin Suomessa. Viro ilmeisesti aikoo kasvaa ja kehittyä virolaisena kansakuntana ja itsenäisenä valtiona myös tulevaisuudessa.

Entäpä Suomi?

vappu4.jpg

Niin sanottuun työvoimapulaan voisi vaikuttaa kahdella tavalla. Joko palkkoja nostamalla tai työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmää niin muuttamalla, että kannustimet töihin menemiseen kasvaisivat, myös matalasti palkatuille aloille.  Kumpikaan näistä ei ole ratkaisuna helppo, vallankaan kun monimutkaisten ketjujen ja vaikutusten globaalitalous vaikuttaa myös siihen, mitä maan sisällä voi tai kannattaa tehdä. Huononeva huoltosuhde ja heikko syntyvyys takaavat sen, että kakuntekijöitä on koko ajan vähemmän kakunsyöjiin verrattuna. Tämä on todella suuri ongelma.

Huolimatta ratkaisujen hankaluudesta on selvää, että mikäli poliittista tahtoa olisi, asiat voitaisiin tehdä toisin. Poliittiset päätöksemme voisivat hyödyttää suomalaisia. Me voisimme priorisoida suomalaisia työllisiä, työttömiä, huono-osaisia ja vanhuksia Afrikasta ja arabimaista saapuvien edelle. Ehkä me voisimme jopa maksaa hieman enemmän pizzasta, uudesta topista ja kotisiivouksesta, mikäli me näitä koemme tarvitsevamme.

Kyse ei ole luonnonlaista tai kehityskulusta, jolle emme voi mitään. Kyllä voimme, jos haluamme.

Ja ainakin minä haluan. Asian sanominen ei tee minusta yhtään moraalittomampaa ihmistä. Eikä sinustakaan.

Minä haluan viettää suomalaisen työn juhlaa vielä tulevaisuudessakin.

Kiitos ja oikein mukavaa vappua kaikille!

 

4 kommenttia artikkeliin ”Vappupuhe

 1. Kiitos kun pidät tätä esillä. Olikohan tämä ainoa ajankohtainen, työnantajapuolen tungetteleviin ehdotuksiin vastannut Vappupuhe koko maassa?

  Saatavuusharkinnan poistaminen ym. matalan tuottavuuden maahanmuuton lisääminen aiheuttaa suomalaisille tappiota etenkin valtion menojen kautta. Kasvavat verot laskevat myös sitä kaivattua kilpailukykyä, ja löysien työmarkkinoiden länsimaat ovat jäämässä automaation käytössä tiukkojen markkinoiden Japania ja Kiinaa jälkeen.

  Työmarkkinavaikutukset ovat verrattain pienempiä, mutta kuka tietää kuinka ne kertautuvat, jos esim. nuorten urat eivät pääse lainkaan alkuun kun tulokkaat syrjäyttävät heidät lähtötason töistä?

  Suomeen tulevan työperäisen maahanmuuton on tietenkin palveltava Suomen etua. Jos joku pystyy keksimään maahanmuuttajille käyttöä (osaajavaje, työvoimapula!), joka on hänelle itselleen kannattavaa, ei se ole vielä mikään maahanmuuton peruste.

  Taloudellis-utilitaristista asetelmaa ei kuitenkaan pidä ottaa annettuna. Me emme vain omista Suomea, se on ennen kaikkea meidän kotimme. Ja kenenkään ei pitäisi tarvita jotain ulkoista syytä oman puolensa pitämiseen.

 2. Kiitos. Jälleen täyttä asiaa.
  Järjestelmämme tosiaan on perverssi. Olemme luomassa amerikkalaisia työmarkkinoita joissa siirtolaiset tekevät roskatyöt ja jossa syntyy työssäkäyvien köyhien luokka.
  Jostain syystä tietyt tahot ovat saaneet sumutettua kutsumaan tällaista järjestelmää humanitaariseksi avuksi.

 3. Asiallista puhetta.
  Mutta…. Suomi ei tarvitse YHTÄÄN ainutta ulkomaalaista työntekijää niin pitkään kuin täällä on todellisuudessa 300-400000 työtöntä. Muistan kun 90 luvulla äänet väristen peloteltiin uhkaavasta työvoimapulasta ja hetken päästä oli yli 500000 työtöntä eikä siitä ole vieläkään päästy yli. Suomessa ei koskaan tule olemaan todellista työvoimapulaa jos asia edes pätkän vertaa kiinnostaisi päättäjiä. Todellisuudessahan eliitin märkäuni on luoda Suomeen halpatyömarkkinat m—-kuonojen avulla sekä laskea kokonais palkkatasoa reilusta alas. Jos et tee 4 €/h töitä niin arvoisa herra Abdulah tekee kyllä, sitten tähän kunnon karenssi päälle jos kieltäytyy. Eliitti voi sitten rauhassa maksimoida Jerseyn saarille ohjatut voittonsa päättäjien hiljaisella siunauksella.
  Miksi PS ei suoraan sano asiaa mikä kaikki kyllä tietävät, eli surutta ULKOMAALAISET ULOS
  Suomi on Suomalaisten maa eikä täällä todellakaan kaivata ulkomaalaisia lois-eläjiä.

 4. Kiitos Riikka! Näin nämä asiat makaavat yhä tänä päivänä 2021! Tosin vieläkin kimuranttisimpina jos ajatellaan vaikkapa positiivista syrjintää ja sen mukanaan tuomaa ”salamyhkäistä” valintatapaa esim. kunnan/valtion töihin. Siis niihin paperitöihin! En voi mitenkään nimittäin uskoa että esim. vanhusten hoidossa kukaan ulkomaalainen haluaa edes tulla positiivisesti syrjityksi ”valkoisen” edelle mutta kiva, siisti toimistotyö on houkutteleva kieltä osaamattomalle ”wannabe”toimistohenkilölle!

  Kun jokainen puolue (paitsi PS) tänä päivänä esittelee muhkeita ulkomaalaistyövoiman lisäyksiä, niin hyvällä syyllä ja kovallakin äänellä pitää kysyä miten surkeasti on koulutusjärjestelmämme epäonnistunut jos ei näin hyvin koulutetusta porukasta löydy asiantuntija-ainesta? Onko niin että osaamisraja menee ministeri/lähihoitaja akselilla, siis jompaa kumpaa saattaa löytyä, muita pitää hakea ihan Venäjältä, Irakista, Intiasta, Somaliasta jne? Jos näin on, niin sitten kannattaa pikaisesti myydä yliopistot yksityisille ja katsoa millaista liikettä se saisi aikaiseksi! Saattaisi nykyiset opiskelija/mielenterveysjärkkyjät (yhä enenevässä määrin mielenterveydestä kärsiviä nuoria aikuisia!) hyvinkin löytää paikkansa ihan tavallisista töistä kevyemmällä koulutuksella ja ainoastaan ne joilla on älliä opiskelisivat opintolainan innoittamina mahdollisimaan nopeasti tutkintonsa valmiiksi. Uskon että Suomi voittaisi tällä reformilla ja meillä olisi tekijöitä monelle tasolle/alalle! Myös mielenterveyspotilaita olisi vähemmän kun kenenkään ei tarvitsisi istua vuosikaupalla yliopistossa tyhjän panttina vailla selkeää päämäärää. Eikä tarvitsisi tuoda tänne vierastyöläisiä kun omat nuoret aikuiset olisivat työmarkkinoden käytössä!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s