Raiskauksista

Se, että media – tai tietty osa siitä – jättää kertomatta seksuaalirikosten oleellisia seikkoja, on asia, joka suututtaa monia. Tilanteemme ei ole niin paha kuin Ruotsissa, jossa joukkotiedotusvälineet lähes poikkeuksetta pimittävät tietoa lukuisista ja jatkuvista seksuaalirikoksista, joihin maahanmuuttajat ja uusruotsalaiset syyllistyvät. En tiedä, kuinka paljon on vielä ihmisiä, jotka uskovat median palturiin. Toivoakseni ei monia. Sen tiedän, että silloinkin, kun totuus on ihmisten tiedossa, pupu menee pöksyyn, mikäli asialle pitäisi tehdä jotakin tai se pitäisi edes kohdata. Seuraa hyssyttelyä, pelkoa, pakoilua, kaunistelua, väistelyä, ”ei se varsinaisesti kuulu minulle”. Ongelma on tuttu monista muistakin yhteiskunnallisista ongelmista, mutta erityisen räikeänä se esiintyy aina silloin, kun ongelmaan liittyy maahanmuutto ja/tai erilaiset kulttuurit ja uskonnot.

Reaktiot näissä tapauksissa ovat jotakuinkin seuraavanlaiset:

1. Media mahdollisesti kertoo rikoksesta, mikäli poliisi on siitä tiedottanut. Poliisin tiedote copy-pastetaan nettiin mahdollisimman pian. Mikäli siinä on – ja yleensä on – tietoja tekijöiden etnisyydestä tai muita tuntomerkkejä, periaatteellinen media (nykyään lähinnä enää HS), pyyhkäisee ne pois. Joskus – nettikansan riemuksi – niitä ei huomata heti poistaa, vaan liian paljastava tiedote pääsee verkkoon.

2. Vahvasti miesvoittoinen nettikansa korjaa foorumeilla, blogeissa ja muualla somessa vääristetyn uutisen. Tottakai ne oli niitä! Idiootti Hesari! Oikeastaan kaikki mediakykyiset tietävät, että näin todella on, mutta joka kerta asia tuodaan yhtä näkyvästi esiin. Koska koko nettikansa ei ole liikkeellä tuodakseen julki naisiin kohdistuvan rikollisuuden lisääntymistä, vaan vastustaakseen yleisesti maahanmuuttoa ja/tai mediaa, on seuraus kahtalainen. Yhtäältä nyt taas vähän paremmin tiedämme, ketkä oikeasti ovat rikoksen takana. Toisaalta mikään ei ole muuttunut. Ne tahot, jotka asialle jotain voisivat tehdä, eivät seuraa paljastajien foorumeita tai eivät pidä niitä merkityksellisinä. Informaation leviämisen tuoma lisäarvo on hyvin vähäinen: He, jotka tietävät, tiesivät jo ennen. He, jotka eivät tiedä tai halua tietää, eivät ”tiedä” jatkossakaan.

3. Tämän jälkeen media alkaa kiertää tapausta kuin kissa kuumaa puuroa. Huomio kiinnittyy yleensä asian suhteen varsin epäoleellisiin seikkoihin, esimerkiksi valvontaan tai ”turvattomuuden” yleisempään lisääntymiseen. Kaikista vääristävimmät ”suomalainenkin mies raiskaa”-tyyppiset avautumiset ovat viimeisen viiden vuoden aikana vähentyneet paljon. Mutta niinpä vain tänä aamuna Hesari teki taas pohjat. Sellaiset pohjat, että sysäys tällekin kirjoitukselle syntyi. Juttu oli otsikoitu tyypilliseen tapaan näin:

VR on lisännyt lähijunien järjestyksenvalvontaa

Maanantainen raiskaustapaus nosti turvallisuuden puheenaiheeksi

En aluksi ajatellut edes lukevani koko juttua, sillä jo edellisenä päivänä mm. Helsingin Uutiset oli kertonut, että VR ja HSL ovat ”ryhtyneet” ”toimenpiteisiin”. Toimet ovat tietysti täysin inkrementaalisia ja ampuvat ohi itse ongelmasta, siksi lainausmerkit.

Suora lainaus Helsingin Sanomista:

Nais­ten hä­päi­se­mi­sen kult­tuu­ri on edel­leen voi­mis­saan ja il­me­nee myös jul­ki­sil­la pai­koil­la, pa­him­mil­laan Ta­pa­ni­lan kal­tai­si­na jouk­ko­rais­kauk­si­na. Näin ar­vioi toi­min­nan­joh­ta­ja Pia Puu Oksanen Nais­ten lin­jal­ta. Yh­dis­tys tar­joaa neu­von­taa ja tu­kea vä­ki­val­taa ko­ke­neil­le nai­sil­le ja ty­töil­le.

”Hä­päi­se­mi­sen kult­tuu­ri ei jää pel­käs­tään ne­tin kes­kus­te­lu­pals­toil­le ja so­siaa­li­seen me­diaan vaan va­luu ka­duil­le, kou­lui­hin, ko­tei­hin ja pa­ri­suh­tei­siin.”

Ok­sa­nen sa­noo, et­tä huo­li­mat­ta ta­sa-ar­vo­ajat­te­lun li­sään­ty­mi­ses­tä nais­vi­haa on ja ”se vel­loo ne­tis­sä”.

Ää­ri­kon­ser­va­tii­vi­nen ajat­te­lu, et­tä mies on luo­ma­kun­nan kruu­nu ja nai­nen alem­pa­na, ver­ho­taan en­tis­tä useam­min in­ter­ne­tin kuo­ren al­le, ar­vioi puo­les­taan Nais­asia­liit­to Unio­nin pää­sih­tee­ri Milla Pyykkönen.

”Toi­saal­ta ne­tin myö­tä nai­set ja ty­töt tun­nis­ta­vat sek­suaa­li­sen häi­rin­nän ja vä­ki­val­lan en­tis­tä pa­rem­min.” Sii­nä mis­sä so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa link­kail­laan ris­tiin vi­ha­pu­het­ta, tar­jo­taan siel­lä sa­maan ai­kaan ver­tais­tu­kea ja neu­voa ah­dis­te­lus­ta tai vä­ki­val­las­ta kär­si­neil­le nai­sil­le.

Vaikka en pienistä hätkähdä, tässä kohtaa piti tehdä aika paljon hengitysharjoituksia.

Naisten häpäisemisen kulttuuri? Valuu netistä kaduille? Naisviha ja äärikonservatiivisuus netissä? Linkkaillaan vihapuhetta? Tunnistavat seksuaalisen häirinnän?! Ei sanaakaan maahanmuutosta tai erilaisista kulttuurisista käsityksistä! Nainen on joukkoraiskattu ja täällä puhutaan vinkeistä tunnistaa seksuaalista häirintää!

Koska uskon, että Oksanen ei tarkoita sitä naisten häpäisemisen kulttuuria, joka voi erittäin hyvin monien primitiivisten maahanmuuttokulttuurien ja -uskontojen parissa, luulen, että hän tarkoittaa esimerkiksi ”kostopornoa” eli sitä, että (suomalaisetkin) nuoret laittavat suhteen päättymisen jälkeen nettiin intiimejä kuvia tai videoita ja tätä kautta häpäisevät entisen kumppaninsa. Se, että tällaisesta toiminnasta voi vetää yhteyden raiskaukseen on kuvottavaa – raiskaus, puhumattakaan joukkoraiskauksesta on yksi pahimpia rikoksia, joiden kohteeksi ihminen voi joutua. Täydellinen suhteellisuudentajun puute yhdistettynä tietoiseen vääristelyyn tuottaa informaatiota, joka sekä raivostuttaa että tekee surulliseksi. Ja hävettää.

Naisten häpäiseminen, joukkoraiskaukset ja etninen väkivalta eivät valu tänne netistä, kuten Oksanen väittää – ne kävelevät Helsinki-Vantaan kansainväliseltä puolelta. Se, että meillä on myös kotoperäisesti seksuaalirikollisuutta, ei muuta asiaa mihinkään suuntaan. Naisten häpäiseminen, ahdistelu, väkivalta, raiskaukset ja yksilöiden kannattama ideologinen epätasa-arvo sukupuolten välillä onnistuvat miltä tahansa kansalta ja kulttuurilta, mutta tässä tapauksessa yleistys on yksinomaan vääristävää: se syyttää heitä, joita ei pidä syyttää ja jättää syyttämättä heidät, jotka ovat syyllisiä.

Joukkoraiskaukset ovat miltei poikkeuksetta tiettyjen maahanmuuttajaryhmien tekemiä – ja mikäli tässäkin seuraamme Ruotsin mallia, miksipä emme, ne tulevat lisääntymään. Koska emme yhteiskuntana kykene tunnustamaan edes tätä asiaa, kaikki muukin jää piiloon. Se, kuinka paljon tämä uskonnolliskulttuurinen käsitys aiheuttaa ongelmia naisille ”ka­duil­la, kou­lui­ssa, ko­deissa ja pa­ri­suh­tei­ssa”, jää täysin piiloon, koska edes kaikkein räikeimpiä tapauksia ei käsitellä rehellisesti. Maahanmuuttajanaisten henkilökohtaisesta ei koskaan tule poliittista, kuten olen aiemmin kirjoittanut. Samalla on oleellista huomata, että myöskään kaikkien suomalaisnaisten henkilökohtaisesta ei enää tule poliittista – nimittäin silloin, jos loukkaajana on joku muu kuin legendaarinen ”suomalainen mies”.

Koska Helsingin Sanomat aina valikoi haastateltavien sanoista haluamansa, emme voi tietää, mitä Pyykkönen on oikeasti tarkoittanut. En silti hämmästyisi, vaikka hän olisi nimenomaisesti ollutkin sitä mieltä, että netin äärikonservatiivisuus aiheuttaa joukkoraiskauksia. Toisaalta hänen tarkoittamansa ”vihapuhe”, jota netissä ”linkkaillaan”, saattaa hyvin olla juuri tätä, mihin itsekin paraikaa syyllistyn.

Siis sen julkituomista, että ”suomalainen kulttuuri” ei ole naisvihamielistä, ”suomalainen mies” ei lisääntyneesti vihaa eikä häpäise naisia, joukkoraiskaajat kuuluvat etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin. Yksi piikki on silti enemmän Pyykkösen ja kumppanien lihassa kuin ”tavallisessa vihapuheessa”. Se, että minäkin olen nainen. Se, että naisena minun mittani alkaa olla täynnä.

Mihin jäi uhri? Oliko häntä edes? Maahanmuuttajien tekemien systemaattisten rikosten uhrit eivät koskaan saa julkista tukea. Sen estää oikeamielinen moraali, korrekti mediatapa ja eräänlainen ikuinen anteeksiantamattomuus siitä, että nainen ja mies eivät koskaan voi olla samalla viivalla. Mies on aina mahdollinen syyllinen.

Onkin melkoisen yhdentekevää raiskauksen uhrin kannalta, onko väkivaltaa harjoittava mieshenkilö suomalainen, ruotsalainen vai somali. Hänen elämänsä todennäköisesti on pilalla kaikesta huolimatta.

Yhteiskunnan kannalta rikollisen tausta ei kuitenkaan ole yhdentekevä.

1. Suomi on ideologisesti ja käytännöllisesti tasa-arvoinen maa. Mikäli tänne saapuu ihmisiä, jotka eivät jaa samanlaista näkemystä, tulee heidät kotouttaa tähän näkemykseen. Maahanmuuton ehdoksi tulee muun muassa asettaa käytännön ymmärrys sukupuolten asemasta. Valitettavasti näyttää erittäin pahasti sille, että edes vähäisemmät integroinnin (samankaltaistamisen) vaatimukset eivät tule täyttymään. Mikäli näin on, koko suuruudenhullu hanke tulee kyseenalaistaa.

2. Se, että monien maahanmuuttajien naiskuva on ongelmallinen ja että tietyt ryhmät syyllistyvät poikkeuksellisiin rikoksiin, on eri asia kuin se, että pieni joukko suomalaismiehiä syyllistyy myös seksuaalirikoksiin. Se, että kyseessä on molemmissa tapauksissa MIES, ei useinkaan ole oleellisin seikka, mikäli pontimemme puuttua asioihin on joku muu kuin sukupuolellinen närkästys tai moraalinen uhriutuminen.

Mikäli asiaan halutaan puuttua, huomio pitää kohdistaa sinne, mikä on oleellista.  Vaikka maailmamme olisi kuin feministin oppikirjasta, seksuaalinen väkivalta tuskin loppuisi koskaan kokonaan. Huomiota ei pidäkään asettaa siihen, miten saisimme kaiken seksuaalisen väkivallan loppumaan, vaan siihen, miten saisimme sen minimoitua. Tällöin meidän on välttämätöntä keskittyä kyseisten rikosten tekijöihin, ei kaikkiin potentiaalisiin tekijöihin.

Seksuaalirikollisuuden universaalisuuden ymmärtäminen ei saa tarkoittaa emotionaalista sokeutta heiltä, jotka asioista päättävät ja niihin vaikuttavat. Hyvyydelliset ja empatiaan keskittyvät tunteet täytyy jättää yksinomaan uhria auttavalle taholle. Se, että rikoksentekijä – kaikissa rikoksissa – saattaa myös itse olla (toisenlaisen rikoksen tai väärintekemisen) uhri, ei muuta asiaa piirun vertaa.

3. Se, että huomio kohdistuisi todelliseen ongelmaan, auttaisi myös niitä maahanmuuttajia, jotka eivät syyllisty mihinkään. Käsillä oleva tilanne, jossa media ja asiantuntijat pimittävät ja vääristävät informaatiota, jonka nettikansa jälkikäteen korjaa, nimenomaan lisää kaikkiin maahanmuuttajiin kohdistuvaa epäluuloa,  vihamielisyyttä ja rasismia. Tilanne ei suinkaan lisää kaikkiin miehiin kohdistuvaa epäluuloa ja vihamielisyyttä, mikä saattaa olla vääristäjien tavoitteena, sillä myös naisilla on henkilökohtainen kokemusmaailmansa ja tietoisuutensa, jotka eivät heijasta asiantuntijoiden väitteitä. Hyvin koulitut kansalaiset kyllä usein esittävät uskovansa väitteet (siksi edellä mainittu hyssyttely leviää), mikä yhä edelleen lisää vääristymien kierrettä. Ilmapiirin pitäisi kaikin tavoin tukea rehellisyyttä.

4. Käsillä oleva tilanne tulee lisäämään myös suomalaisten häiriökäyttäytymistä. Kaikissa korkean intensiteetin maahanmuuttomaissa eri etniset ryhmät sekä kotoperäinen alaluokka yhdistyvät huono-osaisuuden, syrjäytyneisyyden ja rikollisuuden suhteen. On täysin mahdollista, että jonkin ajan kuluttua myös suomalaisnuorukaiset enenevästi syyllistyvät naisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Ryhmäkäyttäytyminen on alemmissa yhteiskuntaluokissa etenkin nuoruudessa hyvin yleistä. Vaikuttaa ilmeiseltä, että oikeamielinen suvaitsevaisto riemuitsisi tilanteesta. Ja mediakin saisi taas kertoa rikoksentekijöiden tuntomerkit.

5. Lopuksi. Vaikka muiden toimijoiden kuin itse raiskaajien ja heidän toimintaansa vääristelevien asiantuntijoiden, median ja päättäjien syyllistäminen tuntuukin nyt epäreilulta, en voi olla ihmettelemättä, miten vähän asia tuntuu kiinnostavan naisia. Mikäli tuntuu siltä, että ”rasistit” ja muut häiriköt ovat omineet ilmiön omalle agendalleen, kannattaisiko se kaapata takaisin?

Minä en ole rasisti. Minä tiedän varsin hyvin, että suomalaiset miehetkin raiskaavat ja ovat väkivaltaisia. Minä en todellakaan kuvittele, että kaikki maahanmuuttajat ovat pahoja. Minä tiedän, miltä seksuaalirikoksen uhreista tuntuu. Entä sinä?

Mikäli mikään asia velvoittaa sukupuoltamme, sen luulisi olevan tämä.

Se, että median tempuille nauretaan, ei ole oikea kohde. Ainakaan se ei saa olla ainoa oikea kohde. Kyse on paljon suuremmista asioista kuin siitä, että yksi lehti on lukinnut itsensä näennäisesti hyvyydelliseen periaatteeseen.

Kyse on siitä, että tytöillä ja naisilla pitää tässä maassa olla hyvä olla ja turvallista. Se ei valitettavasti ole itsestäänselvyys. Sen eteen kannattaa ja pitää taistella!

37 kommenttia artikkeliin ”Raiskauksista

 1. Loistava kirjoitus ja hyvin argumentoitu. Mutta, kun kirjoittamasi tekstin lukee joku vihervasemmistolainen, hänellä syttyy heti ”rasistilamppu”. Näin, vaikka joka sana on 100% totta. Mitä se kertoo meidän yhteiskunnastamme? Yksinkertaisesti sen, että joukoissamme on sairaita, jotka ei parannu kuin ”keppostelevan poikajoukon” raiskaamana tai ryöstämänä/hakkaamana.

  • ”Vihervasemmistolaisena” täytyy nyt kommentoida, että osuit naulan kantaan tekstissäsi. Hienoa.

  • Aivan mahtavan nasevasti sanottu kuin myös blogistin kirjoitus:)

   Valitettavasti tavallisen kansan pariin nämä järken äänet eivät yllä. Pitää olla väitetyn rasismin kohteeksi joutunut somali ennen kuin päivystävät dosentit ja marssin järjestäjät saadaan liikkeelle, ja tarina päätyy hyysärin etusivulle.

 2. ”Loistava kirjoitus ja hyvin argumentoitu. Mutta, kun kirjoittamasi tekstin lukee joku vihervasemmistolainen, hänellä syttyy heti ”rasistilamppu”. Näin, vaikka joka sana on 100% totta. Mitä se kertoo meidän yhteiskunnastamme? Yksinkertaisesti sen, että” ihmiskunta on tuhonsa ansainnut.

 3. Ei syttynyt rasistilamppu.
  ja vaikka olenkin ns. suvakki varmaan joidenkin Halla-Aholaisten mielestä, niin katson että kun rikos tehdään, siihen on syyllinen sen tekijä. ja vain sen tekijä. Ei tekijän veli, serkku, maanmies tai etäisesti tekijää muistuttava ihmisolento.

  Mainittu pieni joukko Suomalaisa miehiä vastaa yli 85% suomessa tapahtuneista raiskauksista. Lisäksi ne lähisuhde tai tuttavaraiskaukset joista ei koskaan tule juttua.. koska naiset ei niitä ilmoita. Tekijä on liian lähellä ja varmaankin ajattelevat jotenkin niin, ettei tule enempää sanomista sitten perhepiirissä. Iso virhe, koska raiskaaja uusii tekonsa hyvin suurella todennäköisyydellä jos häntä ei pysäytetä.

  Maahanmuuttajatkaan ei ole pulmusia, se ei ole viestini. Viestini on: Suurin osa maahanmuuttajista ei ole rikollisia, ei terroristeja eikä raiskareita. Ja juuri siksi vihaan tapaa syyllistää koko joukko muutamien yksilöiden tekojen kautta. Oli kysessä sitten maahanmuuttajat, Suomalaiset, Mustalaiset, stadilaiset tai vaikka vitun kihniöläiset. Ihan sama.. Rikos kuuluu aina tekijälle, ei kenellekään muulle.

  Minussa on myös toinen virhe tässä kontekstissa. Minä olen mies. Ja minä en varmastikaan tiedä miltä tuntuu kokea seksuaalirikos, ei edes kuvitelmaa siitä todellisuudesta. Tai.. ehkä sentään, olen nimittäin myös psykologi, henkilö joka koittaa auttaa henkisesti särkyneitä ihmisiä.

  Ja Sinusta, Riikka, ja tästä tekstistä, huokuu se rikkinäisyys minkä näen päivittäin työssäni. Valitettavasti.

  • Miten voit ratkaista kulttuuriperusteista toimintamallia yksilötasolla? Uskomuksesi pelkästään yksilön vastuuseen teoistaan on juurikin se rampauttava tekijä, joka pidättää meidät ratkaisemasta ongelmia.

   • Nimenomaan. Tämä on useimpien ammattilaisten ongelma – laajempi näkökulma taustavaikuttavista tekijöistä unohdetaan täysin.

   • Sinun ongelmasi on laskea kaikki kulttuutritauistaiseksi, kun todellisuudessa se on sekoitus sekä kulttuurista, että rikollisesta mielestä. Kulttuuri yksinään ei koskaan raiskaa.

  • Taitaa Psykon logi olla päivittämisen tarpeessa. Mistä olet vetänyt laskelmasi? Nämä tosin ovat jo vanhentuneita tilastoja ja uudemmissa ulkomaisten osuus on huomattavasti suurempi:

   Vuosina 2005–2010 oikeudessa annettiin tuomio yhteensä 505 raiskausrikoksesta (raiskaus, törkeä raiskaus tai sukupuoliyhteyteen pakottaminen). Tuomituista 355 (70,3 %) oli Suomen kansalaisia, 113 (22,4 %) Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia ja 37 (7,3 %) ei vakinaisesti Suomessa asuvia ulkomaalaisia.[18]

   ———————————————————————————————————————–
   Lisäksi:
   Allaolevassa listauksessa on käräjäoikeuksien raiskausrikoksista 2013 antamat tuomiot.

   Törkeästä raiskauksesta tuomittiin 8 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 4kpl eli 50%.
   Raiskauksesta tuomittiin 107 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 28kpl eli 26%.
   Pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tuomittiin 22 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 8kpl eli 36%.
   Raiskauksen yrityksestä tuomittiin 13 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 8kpl eli 62%.
   Sukupuoliyhteyteen pakottamisen yrityksestä tuomittiin 2 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 1kpl eli 50%.
   Kaikkiaan tuomittiin 152 henkilöä, joista ulkomaalaisia/taustaisia 49kpl eli 32%.

   2012 yleisin etunimi raiskausrikoksesta tuomittujen joukossa oli Muhammad eri versioineen, ja niin myös 2013. Sattumaa?

   Ahvenanmaan käräjäoikeus

   Ei tuomioita

   Espoon käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   8.5.2013 13.3.2012 Ahmad 51 sukup.yht.pakott. yritys 8kk ehdollinen
   13.5.2013 syksy 2012 Niko ? raiskaus 1v ehdollinen 3000
   16.5.2013 30.4.2012 Antti 31 raiskaus+2 muuta 1v8kk ehdollinen+90h ykp
   14.6.2013 12.11.2011 ja 8.7.2012 Peter 53-54 2x raiskaus 2v6kk 7500+6000
   10.10.2013 9.6.2012 Jukka 22 raiskaus 1v2kk ehdollinen+30h ykkp 2500
   1.11.2013 26.4.2013 Metin 26 raiskaus 1v4kk ehdollinen 3600

   Etelä-Karjalan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   31.1.2013 1.5.2012 Jouni 23 raiskaus+3 muuta 1v2kk ehdollinen ?
   23.4.2013 14.2.2013 Pekka 65 raiskaus 2v 2500

   Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   6.2.2013 28.2-1.3.2012 Jari 43 raiskaus 1v10kk yhdistetty 3500
   30.4.2013 5.3.2012 Mikk 19 pakott.sukup.yht.+2 muuta 1v2kk ehdollinen +37h ykp 2500
   11.6.2013 23.6.2012 Kimi 19 pakott.sukup.yht. 10kk ehdollinen 2000
   12.12.2013 16.6.2013 Alhouari 23 raiskaus 1v11kk ehdollinen 8600

   Etelä-Savon käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   11.4.2013 22.11.2011 Jesse 18 raiskaus+1 muu 1v8kk ehdollinen 10000
   18.4.2013 6.7.2012 Mikko 25 pakott.sukup.yht. 7kk ehdollinen ?
   20.9.2013 24.4.2012 Markus 20 raiskaus, alentuneesti syyntakeinen 8kk ehdollinen 1600
   30.10.2013 28.6.2011 Timo 57 raiskaus 1v6kk ehdollinen+17 pvs 3800
   1.11.2013 6.11.2011 Juha 21 raiskaus 1v6kk ehdollinen+60h ykp 5800
   19.11.2013 10.7.2013 Gabriel 21 raiskaus 1v2kk ehdollinen 2500
   5.12.2013 1.8-6.10.2012 Seppo 55-56 pakott.sukup.yht. 8kk ehdollinen 2800

   Helsingin käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   11.1.2013 27.1.2011 Mohamed ehkä 19 raisk.yritys+6 muuta 2v yhdistetty 4000
   1.2.2013 14.1.2012 Albert 26 raiskaus 1v4kk ehdollinen 2700
   4.3.2013 18.7.2011 Robert 39 raiskaus 1v8kk 8500
   22.3.2013 30.10.2011 Miikka 9 raiskaus+1 muu 1v9kk ehdollinen+70h ykp 7300
   3.4.2013 12.1.2012 Mohamed 34 raiskaus 1v6kk 3000
   30.4.2013 31.12.2010-1.1.2011 Mohamed ehkä 20 raiskaus+1 muu 3v2kk yhdistetty 10800
   3.5.2013 2.1.2012 Singh 33 raiskaus 2v3kk 8800
   14.5.2013 27.5.2012 Jouni 26 raisk.yritys 1v5kk ehdollinen+40h ykp 3000
   5.6.2013 16.7.2011 Mohammed 24 raisk.yritys 1v6kk ehdollinen+100 pvs 5000
   5.6.2013 7.11.2011 Mikko 22 pakott.sukup.yht. 1v6kk ehdollinen+90h ykp 4000
   6.6.2013 21.8.2011 Joona 31 raisk.yritys 1v4kk ehdollinen 11000
   14.6.2013 7.9.2011 Kari 45 raiskaus 1v6kk ehdollinen+30h ykp 4000
   20.6.2013 9.3.2012 Samu 22 pakott.sukup.yht+1 muu 1v9kk 4900
   28.6.2013 7.10.2011 Miika 36 raiskaus 2v 8000
   1.10.2013 3-4.9.2010 Alexandru-Emanuel 21 törkeä raiskaus 4v 16000 yht.vast.
   3.10.2013 19.5.2012 Jussi 31 raiskaus 1v6kk 7200
   8.10.2013 28.8.2011 Tony 23 pakott.sukup.yht. 1v4kk ehdollinen 5000
   24.10.2013 8.7.2012 Otto 27 raiskaus 1v ehdollinen 7000
   30.10.2013 8.12.2010 Jussi 32 raiskaus+1 muu 2v6kk 5200
   27.11.2013 26-30.1.2012 Mohamed ehkä 31 2xraiskaus, 4x pakott.sukup.yht+4 muuta 4v6kk 16300
   4.12.2013 12.10.2013 Jan ehkä 35 raiskaus 4v 7500
   12.12.2013 28.9.2013 Max 19 törkeä raiskaus+1 muu 3v10kk 13000
   18.12.2013 5.10.2013 Igor 24 törkeä raiskaus 4v6kk 12000
   20.12.2013 9.5.2010 Hussein ehkä 21 pakott.sukup.yht. 6kk ehdollinen 1900

   Hyvinkään käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   8.2.2013 1.12-2010-30.9.2011 Eino 18-19 raiskaus+1 muu 1v8kk ehdollinen 6200
   23.4.2013 29.2.2012 Jaakko 19 raiskaus+1 muu 1v6kk ehdollinen+30h ykp 5800
   29.4.2013 30.6.2012 Mika 27 raiskaus 1v4kk ehdollinen+40h ykp 4500
   14.6.2013 26.1.2013 Toni 38 raiskaus 2v 6000
   27.6.2013 24.5.2012 Pasi 47 pakott.sukup.yht.+1 muu 1v10kk ehdollinen+80h ykp 6900
   30.10.2013 10.10.2012 Kalevi 60 raiskaus 1v10kk ehdollinen+90h ykp 6300
   19.11.2013 20.3.2012 Toni 29 raiskaus+2 muuta 1v10kk ehdollinen+80h ykp ?

   Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   22.4.2013 ? Ismo ? raiskauksen yritys ? ?

   Kainuun käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   14.1.2013 18-19.2.2012 Eric 20 raiskaus 1v6kk ehdollinen 5200

   Kanta-Hämeen käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   14..3.2013 3.6.2012 Veli-Matti 49 pakott.sukup.yht. 8kk ehdollinen 1600
   13.9.2013 25.9.2011 Juha-Matti 37 raiskaus+13 muuta 1v10kk ehdollinen+90h ykp 10000
   19.9.2013 20.5.2012 Marko 41 raiskaus+1 muu 1v2kk ehdollinen 2500
   26.9.2013 30.11.2012 Sami 20 raiskaus 1v4kk ehdollinen+50h ykp 2500

   Kemi-Tornion käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   30.1.2013 23.10.2011 Abdullrahman ? raiskaus 1v4kk ehdollinen ?

   Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   17.5.2013 7.1.2012 Keijo 33 raiskaus 1v6kk ehdollinen 3000
   8.8.2013 16.10.2011 Hannu 48 raiskaus 1v6kk 5000

   Keski-Suomen käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   23.1.2013 19.12.2011 Teemu 33 raiskaus+1 muu 1v5kk yhdistetty 3500
   8.5.2013 1.2.2012 Dimitri 21 raiskaus 6kk alennettu 4000
   8.5.2013 1.2.2012 Allan 23 raiskaus 1v6kk ehdollinen 4000
   13.6.2013 14.3.2013 Riku 18 törkeä raiskaus+3 muuta 8v 38000
   27.6.2013 17-18.3.2012 Amin 27 raiskaus+8 muuta 11kk alennettu 4500
   2.7.2013 29.12.2012 Markus 22 raiskaus+1 muu 1v8kk ehdollinen+75h ykp 3500
   25.11.2013 1.1.2000-4.6.2007 Kaino 60-68 raiskaus 4v 15500

   Kymenlaakson käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   30.1.2013 30.10.2011 Hannu 40 pakott.sukup.yht. 1v ehdollinen 2000
   25.2.2013 1.9.2010-19.11.2012 Juha-Pekka 24-26 6 raiskausta+ 9 muuta 7v9kk yhdistetty 22000
   5.3.2013 20.10.2012 Matti 28 pakott.sukup.yht.+2 muuta 180h ykp 1000
   17.4.2013 4.9.2011 Vesa 30 raiskaus+4 muuta 1v3kk ehdollinen 4875
   23.7.2013 20.6-31.10.2011 Joni 24 raiskaus+1 muu 1v10kk 12200
   22.10.2013 2.9.2011 Juhani 57 raiskaus 1v11kk ehdollinen+80h ykp 8000
   30.12.2013 14.9.2013 Vytautas 25 pakott.sukup.yht. 1v ehdollinen 3600

   Lapin käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   13.2.2013 5.6.2011 Miikka 26 pakott.sukup.yht. 11kk ehdollinen ?
   4.3.2013 11.9.2011 Timo 26 raiskaus 1v1kk ehdollinen ?
   25.9.2013 29.1.2012 Aleksi 27 raiskaus 1v2kk ehdollinen 2500
   4.10.2013 7.9.2012 Miika 19 raiskaus+1 muu 1v11kk ehdollinen+60h ykp 4400
   27.11.2013 9.11.2011 Niksu 38 raiskauksen yritys+1 muu 10kk ehdollinen 2250

   Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   15.3.2013 9.3.2011 Jorge ? raiskaus 1v6kk ehdollinen+70h ykp
   3.5.2013 27.12.2012-31.1.2013 Keijo ? raiskaus 2v4kk yhdistetty
   24.5.2013 1.1-4.8.2012 Mikael ? raiskauksia ja muuta 3v
   12.6.2013 26.10.2011 Egil ? raiskaus 1v2kk ehdollinen
   26.9.2013 12.4.2012 Erik ? raiskaus 1v3kk ehdollinen
   25.10.2013 2.5.2012 Riku-Petteri ? raiskaus+4 muuta 1v6kk ehdollinen+60h ykp

   Oulun käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   27.3.2013 10.12.2011 Mahdi 19 raiskaus 1v8kk ehdollinen ?
   17.5.2013 3.2.2012 Iiro 29 raiskaus 1v6kk ehdollinen+65h ykp ?
   31.5.2013 15-30.12.2011 Teija 26 raiskaus+4 muuta 1v6kk ehdollinen 6100
   27.6.2013 10.11.2012 Antti 28 raiskaus 1v3kk ehdollinen+50h ykp 2000
   28.8.2013 19.1.2013 Risto 36 törkeä raiskaus+2 muuta syyntakeeton 6450
   22.11.2013 1.2.2009-31.10.2010 Tahiri 18-20 raiskaus+2 muuta 1v6kk ehdollinen 5000

   Pirkanmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   11.1.2013 2.8.2006 Markku 58 raiskaus 1v ehdollinen 2500
   11.2.2013 9-10.11.2012 Eelis 32 raiskaus+10 muuta 2v6kk ?
   4.4.2013 4.1.2011 Joni 32 raiskaus+5 muuta 1v10kk 7500
   17.4.2013 14.7.2012 Jukka 51 raiskaus 1v6kk ehdollinen+45h ykp
   22.4.2013 14.6.2012 Herman(Viro) 29 pakott.sukup.yht. 3kk15pv ehdollinen 2000
   28.5.2013 7.3.2013 Allan 20 törkeä raiskaus+8 muuta 3v6kk ?
   11.6.2013 24.9.2011 Pekka 62 raiskaus 1v6kk ehdollinen 3500
   14.6.2013 10.3.2012 Abdirizak 31 raiskauksen yritys 1v 1500
   20.8.2013 9.12.2012 Aivo 40 raiskauksen yritys 1v6kk ehdollinen+87h ykp 2000
   19.9.2013 21.5.2012 Abdulkerim 53 raiskaus 1v10kk 6000 yht.vast.
   19.9.2013 21.5.2012 Celalettin 43 raiskaus 1v10kk 6000 yht.vast.
   20.9.2013 12.6.2010 Matti 59 raiskaus 1v10kk 9500
   24.9.2013 28.9.2006-8.1.2012 Narinder 34-39 pakott.sukup.yht. useita kertoja 1v6kk ehdollinen+60h ykp 3000
   17.10.2013 26.12.2009 Hussein ehkä 48 törkeä raiskaus 2v6kk 7000
   30.10.2013 10.5.2011 Mika 16 pakott.sukup.yht. 6kk ehdollinen 2000

   Pohjanmaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   14.6.2013 15.4.2012 Toni 38 pakott.sukup.yht. 1v3kk ehdollinen+30h ykp ?
   5.7.2013 5.5.2013 Huu 22 törkeä raiskaus+1 muu 4v 14000
   20.12.2013 11.2.2012 Jere 19 raiskaus 1v4kk ehdollinen 6000

   Pohjois-Karjalan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   30.1.2013 29.5.2012 Pertti 64 sukup.yht.pakott.yritys 40pvs 550
   22.2.2013 1.5.2012 Rodrigo 27 pakott.sukup.yht.+2 muuta 9kk ehdollinen ?
   12.3.2013 9.9.2011 Mika 32 raiskaus 1v2kk ?
   26.3.2013 23.9.2012 Veli-Pekka 42 raiskaus 1v3kk ehdollinen
   29.10.2013 16.2.2013 Huner 26 raiskauksen yritys 1v2kk ehdollinen 5250
   27.11.2013 20.11-09 ja 1.7-12 Teemu 27-29 2x pakott.sukup.yht.+1 muu 3kk ehdollinen ?

   Pohjois-Savon käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   4.1.2013 1.9.2012 Teemu 23 raiskaus 1v6kk 7000
   17.1.2013 3.3.2012 Esa 19 raiskaus 1v2kk ehdollinen 2000
   15.2.2013 17.12.2011 Ari 44 raiskaus 1v ehdollinen+50pvs ?
   17.5.2013 1.6.2010-2.11.2012 Eetu 18-20 3x raiskaus+15 muuta syyntakeeton, jätetään tuomitsematta ?
   6.6.2013 24.3.2012 Mikko 36 raiskaus 1v6kk ehdollinen 3000
   8.11.2013 20.2.2013 Janne ? raiskauksen yritys 10kk ehdollinen+viraltapano 4000
   22.11.2013 18.6.2011 Zaw 31 raiskaus+1 muu 1v6kk 9000

   Päijät-Hämeen käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   31.1.2013 31.5.2012 Tommy 30 raiskaus+3 muuta 1v6kk yhdistetty ?
   10.9.2013 4.6.2013 Bobi ehkä 28 raiskaus+1 muu 2v ?
   10.9.2013 13.1.2013 Jari 50 raiskaus 1v6kk ehdollinen+40pvs ?
   19.9.2013 15.2.2013 Tomi 26 raiskaus 1v6kk ehdollinen+30h ykp ?

   Satakunnan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   21.2.2013 3.11.2012 Janis 27 2x raiskaus 1v8kk 4500+6500
   27.3.2013 7.2.2012 Jari 39 raiskaus+2 muuta 1v6kk ehdollinen+100 pvs 10000
   24.4.2013 29.10.2011 Ville 28 raiskaus 1v6kk ehdollinen+17h ykp
   30.4.2013 15.7.2012 Tommi 21 raiskaus 1v2kk ehdollinen+?h ykp 3300
   30.4.2013 15.7.2012 Rami 21 raiskaus 1v2kk ehdollinen+?h ykp 3300
   17.5.2013 26.4.2008 Jaan 48 pakott.sukup.yht. yritys 3kk ehdollinen
   11.6.2013 30.7.2011 Vesa 53 raiskaus 1v5kk ehdollinen+80 pvs 3000

   Tuusulan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   12.3.2013 13.7.2012 Tommi 34 raiskaus+1 muu 1v1kk ehdollinen+30h ykp ?
   8.5.2013 16.7.2012 Tony 23 raiskaus 1v8kk ?
   5.12.2013 5.12.2012 ja 2.2.2013 Vili 21 2xraiskaus+4 muuta 2v6kk 5100

   Vantaan käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   12.4.2013 25.8.2012 Hemmi 17 pakott.sukup.yht. 3kk ehdollinen ?
   6.5.2013 20.5.2012 Ants 30 raiskaus 1v4kk ehdollinen+55h ykp ?
   11.6.2013 27.8.2012 Timofei 28 raiskaus+2 muuta 1v6kk ?
   18.7.2013 23.3.2013 Abdi 24 raiskaus 1v8kk 4000
   22.10.2013 18.2.2013 Mwaura 33 raiskauksen yritys 1v ehdollinen 1200
   27.12.2013 12.6.2012 Ciprian 20 raiskauksen yritys 1v4kk ehdollinen 3500

   Varsinais-Suomen käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   18.1.2013 1-31.12.2011 Antonio 51 2x pakott.sukup.yht. 6kk ehdollinen 6000
   15.2.2013 13.6.2011 Sergei 28 raiskaus+1 muu 1v10kk 4000
   1.3.2013 18.3.2012 Heikki 22 raiskaus 1v6kk ehdollinen+40h ykp 2200
   13.3.2013 1.9.2011-18.2.2012 Markku 56 4x raiskaus 2v ?
   15.3.2013 14.2.2012 Abdelkader 31 raiskaus+6 muuta 3v2kk yhdistetty 7500
   17.5.2013 11.7.2011 Shamsaddin 37 raiskaus 1v6kk ehdollinen 3300
   30.10.2013 15.12.2012 Jalili 32 raiskaus 2v2kk 4500
   14.11.2013 14.10.2012 Robert 21 raiskaus 1v1kk ehdollinen+60pvs 8000
   29.11.2013 2.9.2012 Esa 59 raiskaus+1 muu 2v4kk 14750

   Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

   Tuomio pvm Teko pvm Etunimi Ikä tekohetkellä Nimike Rangaistus Korvaukset uhrille
   11.4.2013 15.8.2011 Veli-Pekka 29 raiskaus 1v ehdollinen+50 pvs ?
   12.12.2013 29-30.5.2012 Markku 46 raiskaus 1v6kk ehdollinen+90h ykp 2000

   • Olet sinä ainakin jaksanut näpytellä, siitä propsit. Laitahan vielä linkitkin että juttusi voidaan verifioida 🙂

  • ”Suomalaisa miehiä vastaa yli 85%”.

   Uusimpien tietojen mukaan kyseessä olisi 66%:a, mutta maahanmuuttajien kokonaismäärä on niin vähäinen, että tilastollisesti voi olla vaikeaa selittää miksi 33%:a menee kyseisen ryhmän piikkiin?

   ”Tuttavaraiskauksissa” puhutaan aina vain suomalaistekijöistä, mutta samaan aikaan ei huomioida miten samat maahanmuuttajat toimivat niissä tilanteissa. Tuollaiset ”näkymättömät rikokset” ovat myös sellaisia, joita on mahdotonta käyttää keskustelun argumentteina, koska ne ovat jokaisen omassa päässä.

   Vastuun ulkoistaminen tekijöille olisi helppoa, jos koko suku ei olisi tukemassa näitä somalinuorukaisia ja useat vielä haukkumassa uhria netissä ties millä nimillä. Samoin on erikoista, että somalit viittaavat yksittäisiin suomalaisrikollisiin (1-2 tekijää) tapauksissa, joissa tuomiolla on useita somaleita (5-10-20 tekijää)..

   ”Ja Sinusta, Riikka, ja tästä tekstistä, huokuu se rikkinäisyys minkä näen päivittäin työssäni. Valitettavasti.”

   Riikka Purra yrittää sentään tuoda jotakin järkeä tähän julkiseen keskusteluun, josta on järki kadonnut jo aikoja sitten. Tuo HS:n esimerkki kertoo paljon siitä, että millä tasolla keskustelua käydään ja mitkä elementit keskustelusta puuttuvat kokonaan: Itse ongelmasta ja ongelmien tekijöistä ei puhuta ollenkaan, vaan täysin asian vierestä.

  • Vietin 10 kesää Helsingin keskustan leikkipuistoissa ja seurasin 1-15 -vuotiaiden leikkimistä. Kiistaton lopputulos on se, että mamulapsista kasvatetaan rasisteja. (Mamuilla tarkoitan yhden maan kansalaisia, mutta jääköön se arvailun varaan.)

   5-vuotias ei keksi omasta päästään sellaista törkyä valkoihoisia lapsista (siansyöjistä), mitä sieltä tupsahteli ulos päivittäin. Vieressä seisova suomea ymmärtävä äiti ei välittänyt puheista vähääkään.

   Ja jos et usko, niin mene kesällä kuuntelemaan. Tilanteita ei todellakaan tarvitse etsiä.

  • Tuommoista raportoi iltalehti.

   Afrikassa syntyneiden Suomessa asuvien henkilöiden raiskausrikosten taso oli edellä mainittujen neljän tekijän huomioimisen jälkeenkin 12-kertainen kantaväestöön verrattuna.
   Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa syntyneiden henkilöiden kohdalla taso oli vieläkin korkeampi, peräti 13-kertainen.
   http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015031319350781_uu.shtml

  • Kun puhutaan lähisuhde- ja tuttavaraiskauksista, Somaleilla tämä on jokapäiväistä pullaa jo kulttuurilähtökohdista katsottuna, joten niistä vaivaudutaan ilmoittamaan varmasti vielä vähemmän suhteessa suomalaisten tekemiin raiskauksiin. Tuossa vähän iltalukemista: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/somalia0214_ForUpload.pdf.
   Psykologit muuten eivät ole hyviä ihmistuntijoita, johtuen diagnoosien subjektiivisuudesta, joka usein johtaa täysin päinvastaisiin lopputuloksiin kun läjä ”ihmistuntijoita” on miettimässä onko arvioitava henkilö hullu vai ei. Kerroit tuossa, kuinka rikkinäisenä pidät kirjoittajaa, ja tästä selvästi huokuu ylimielisyys ja usko omien johtopäätelmien oikeellisuuteen diagnoosissa, johon päädyit kun ”naama ei miellyttänyt” näin vertauskuvallisesti ilmaistuna.

 4. Tunnustan että en lukenu koko tekstiä vaan sieltä täältä. paljon hyviä pointteja. Yks mikä itseä on alkanu mietityttään niin lehdistön ”peitteleminen”. Miksi näin tapahtuu jatkuvasti ja nämä lööppeihin päässeet raiskaukset ovat järjestään somalien tekemiä. Onko tässä median oma lehmä ojassa eli halutaan itselle sitä paskaa niskaan jotta saadaan uutiseen klikkauksia? Hyvä esimerkki on MV-sivusto. Sivusto levittää joko täysin valheellista tietoa tai hyvin maahanmuuttaja-vastaista kirjoitusta. Silti suuret joukot sosiaalisessa mediassa jakaa linkkiä ja uskoo että pakko sen on olla näin. Yksi hyvä syy voi olla mainostulot mitä saadaan klikkauksien avulla. Ehkä mulla on foliohattu tai jotain. Tai sit se on vain bisnestä jota lehtitalot tekevät

  • Viitsitkö laittaa pari räikeintä esimerkki MV:n levittämästä valheellisesta tiedosta?

   • Vaikka ensimmäisenä tapaus kohtuullinen vuokra. Tekstissä syytettiin nimenomaan maahanmuuttajien hyysäämisestä. Kyseessä oli kuitenki täysin helsingin sosiaalitoimiston omien sivujen mukainen kohtuullinen vuokra 6 henkiselle perheelle eli sama oletko somali, suomalainen, kiinalainen vai mikä.

    Ja tämä tapaus missä oli ajokortti maksettu maahanmuuttajan omalle tilille ja kadonnu rahojen kanssa. Milloin tulkista on tullu etsivä? Milloin suomessa on kielletty liilkumasta kaupungista toiseen? Miksi poliisi ei ole etsimässä henkilöä? Jos sosiaalitoimisto maksaisi ajokortin niin siitä tuli autokoululle maksusitoomus eli raha menee suoraan autokoululle.

  • ”Miksi näin tapahtuu jatkuvasti ja nämä lööppeihin päässeet raiskaukset ovat järjestään somalien tekemiä. Onko tässä median oma lehmä ojassa eli halutaan itselle sitä paskaa niskaan jotta saadaan uutiseen klikkauksia?”

   Syy siihen miksi somalit komeilevat lööpeissä johtuu siitä, että rikokset ovat törkeysasteeltaan omaa luokkaansa. Rikoksilla on usein myös ns. oman suvun tuki ja tekijöitä on useita. Rikosten tekijät eivät häpeä rikoksiaan ja tuki taustalla on vahva.

   Suomalaisten raiskaukset ja muut rikokset ovat yleensä yksittäisten henkilöiden päähänpistoja ja teoilla ei ole laajempaa tukea. Törkeysasteiltaan ne ovat usein paljon lievempiä kuin nämä lööppiuutiset. Suomalaiset rikolliset häpeävät rikoksiaan ja yhteisö tekee selkeää pesäeroa heihin.

   Virallinen media Suomessa on yrittänyt tietoisesti olla kertomatta ”maahanmuuttajien rikoksista” jopa peitellen niitä ja tekijöiden nimiä. esim. tätä viimeisintä joukkoraiskausta ei uutisoitu iltapäivälehtien paperiversioissa, vaikka se on kerännyt jo tähän mennessä valtavasti huomiota.

   YLE ei uutisoinut tv-lähetyksissä etnisistä katujengeistä, vaikka ne olivat Helsingissä pahoinpidelleet yli sata 10-18 vuotiasta lasta ja nuorta lyöden tajuttomaksi ja sen jälkeen ryöstäen törkeästi. Puukkoakin oli käytetty osaan uhreista.

  • MV ei ole mikään oikea ”media” siinä missä JSN:n jäseninä olevat HS, YLE, IL, IS jne. Kyseessä on rasistinen paskaloota, jonka liiketoimintamalli perustuu juurikin mahdollisimman suurilla kohujutuilla klikkien keräämiseen ja mainostuloihin, välittämättä pätkääkään juttujen todellisuuspohjasta.

 5. Hieno, koskettava ja itsensä peliin laittava kirjoitus. ”Lähtökohtaisesti pahana miehenä” koen omat mahdollisuuteni vaikuttaa hyvin vähäisiksi, jäljelle ei oikein jää kuin väkivalta. Tälläinen kirjoitus antaa toivoa, josko kumminkin olisi mahdollisuus kaikkia tasapuolisesti kohtelevaan yhteiskuntaan naisten aktivoitumisen kautta. Taidan kuitenkin olla vain hölmö romantikko…

 6. Ahaa, joku kotipsykologi (Psykologi Marttinen-Toivakka-Kettunen-Johansson) yrittää kirjoittaa asian vierestä ja vielä lopuksi ”kohdistaa” asian kirjoittajaan. Kuinka tyypillistä, kun omat argumentit eivät riitä 🙂

 7. Niin…miten sen nyt ottaa.

  Jos tutkitaan tilastoja, niin yleensä puhutaan kovasti suhteellisista osuuksista. Näissä monet ulkkariryhmät ovat rankasti yliedustettuna, kyllä.

  Harvemmin kuitenkaan puhutaan absoluuttisista määristä.

  Suomessa raiskaustuomiota jaetaan vuosittain noin 80 kappaletta (ilmoituksia on sellaiset n. 1000 vuosittain), näistä keskmäärin 10-15 on ulkomaalaisia. 2000-luvun tilastoista näkee että esim. somalit saavat vuosittain 1-2 tuomiota raiskauksista, eivät siis kymmeniä tai satoja, mikä on median luoma mielikuva.

  Suurin asia, mitä pitää tehdä on erottaa LÖÖPPIEN ja lööpeistä herneet nenään vetävien SoMessa luomat mielikuvat havaittavasta todellisuudesta. Riippumatta asiasta. Jos pitää Iltapaskojen tai Hyysärin uutisointia ja niistä närkästyvien mielipiteitä *mihinkään asiaan* liittyvänä objektiivisena ja totuutena, suosittelen harjoittelemaan medialukutaitoa.

 8. Hyvä kirjoittaja,

  olet väärässä, kun sanot, että:

  ” Informaation leviämisen tuoma lisäarvo on hyvin vähäinen: He, jotka tietävät, tiesivät jo ennen. He, jotka eivät tiedä tai halua tietää, eivät ”tiedä” jatkossakaan.”

  Informaation leviäminen nimittäin toimii jonkinlaisena vastavoimana valtamedian uutisoinnille, jolloin paine tiedon paljastamiselle lisääntyy.

 9. 70% Espoon raiskaajista ja puolet Turun ja Helsingin raiskaajista ovat maahanmuuttajataustaisia.

 10. Kiitos hyvästä tekstistä. Juuri näin. Kyseessä on selkeästi kulttuurisidonnainen ongelma, eikä se muutu vaikka pää kuinka pistetään pensaaseen. Se ei tee kaikista ryhmän edustajista rikollisia, mutta se on vihdoin aika ottaa rehellisesti esille. Etniset joukkoraiskaukset ja jengiytyminen on aika käsitellä myös maahanmuuttopoliittisena kysymyksenä.T. seksuaalirikollisuuteen myös työnsä puolesta tutustunut

  • Kirjoittamassasi on juuri se avainpointti: Kuinka paljon pitää antaa tilaa erilaisille suomalaiseen yhteiskuntaan sopimattomille sairaille perinteille. Yksityiselämän suojaa tuetaan perustuslailla, mutta jos sen piirissä lapsista kasvatetaan umpihulluja, yhtä hyvin voisi sallia Koraanikoulut tai Daavidin oksa-lahkot.

   Jos maahanmuuttajanaiset saatettaisiin kertaheitolla tosiasiallisesti tasa-arvoiseen asemaan maamiestensä kanssa, kulttuuri kyllä korjaisi itseään. Niin kauan kuin poika (siis lapsi) on ranking:issä äitinsä ja vanhempien naispuolisten sisarustensa yläpuolella, ei ole mitään toivoa saada tollon aivoja toimimaan modernilla länsimaisella tavalla. Puolitoista tuhatta vanhaa kulttuuria tässä häslätään. Suomalaisestakaan korjausliikkeestä ei toki ole kuin reilu sata vuotta.

   Sosiaalitoimen pitäisi alkaa murtamaan kulttuurista riippumatta yksityiselämän suojaa, ja ottamaan huostaan lapsia niistä perheistä, joissa kasvatus lähtee hallitsemattomasti keulimaan kohti uskonnollista hurmosta – sen lajista riippumatta.

  • Karkoitetaan ulkomaalaiset raiskaajat (ja muihin törkeisiin rikoksiin syyllistyneet) välittömästi tuomion istumisen jälkeen kotimaahansa, valitusoikeus kotimaassa eikä Suomessa.
   Kaikki voittavat, paitsi rikolliset.

 11. Ruotsissahan maahanmuuttajat raiskailevat jo ruotsalaispoikiakin, naiset eivät ole ainoita maahanmuuttajamiesten agression kohteita. Suomessa varmaankin tullaan perässä tässäkin asiassa jos suvaitsevaiset jatkavat afrikan väestön massamaahanmuuttoa suomeen.

  Ruotsissa raiskauksia suoritetaan muutenkin nykyään 3. eniten maailmassa väkilukuun suhteutettuna. Mistähän kummasta tämä johtuu, onko Sven ja Lars nauttinut liikaa Viagraa vai oilisikohan suoraan verrannollinen suureen maahanmuuttajamäärään ?

 12. Miksi olet niin yksisilmäinen että luulet näiden ongelmien koskevan vain naisia?

  Todellista hölmöilyä jättää toinen puoli todellisuudesta katsomatta sukupuolen takia.

 13. Jos vihaa feministien seksismiä, pitäisi osata vihata myös rasismia. Ihan samat mekanismit niissä toimii. Kun tehdään vihamielisiä yleistyksiä miehistä, Hesarin, Unionin, Amnestyn sun muiden tavoitteet täyttyvät ja miesviha lisääntyy tietyissä piireissä vaikka eivät tietenkään järkevämpien joukossa. Sama toimii etnisten ryhmien kohdalla.

  Tietysti voi väittää, että raiskaajien etnisen taustan ilmoittaminen ei lisää vihamielisyyttä. Mutta kyllä se lisää ihan samalla tavalla kuin seksistien väitteet miehistä.

  Tästähän on pitkä keskusteluperinne Amerikoissa. Yksimielisyyteen ei ole päästy eikä voida koskaan päästäkään, koska aina jää tilaa rajankäynnille. Saako poliisi profiloida terroristit todennäköisesti arabeiksi ja ryöstäjät todennäköisesti mustiksi? Ei saisi mutta niin poliisi kuitenkin väistämättä tekee. Profilointi voi kuitenkin haitata tutkimuksia pahasti – vaikka toki edistääkin. Saako media ilmoittaa rikollisen ”rodun”? Monet varovat ihan kuin Suomessa, koska jos ilmoittavat ihmiset saattavat alkaa ”profiloida” eli tehdä yleistyksiä. Rodullisisia yleistyksiä on kuitenkin vaarallista tehdä pelkän todennäköisyyden perusteella. Ne voivat johtaa monenlaisiin vääryyksiin. Esimerkiksi voi olla niin, että rotu tai etnisyys ei selitäkään rikoksista paljon mitään.Taustalla saattavatkin olla ihan muut syyt. Ja todennäköisesti onkin sillä muutenhan kaikki tietyn porukan jäsenet raiskaisivat. Kuitenkin aina pieni vähemistö tekee niin.

  Usein onkin huomautettu, että rasistisiin yleistyksiin sorrutaan siksi, että etnisyys ikään kuin näkyy ihmisessä. Esimerkiksi vaikea lapsuus ei näy uutiskuvissa tai sitä ei voi selvittää väestörekisteristä (vai mistä noita etnisyystietoja nyt onkaan saatavilla).

  Voi tietysti olla, että yksi syy raiskaamiseen on kulttuuri. Mutta miten tärkeä syy? Tai tarkemmin: miten tärkeä juuri tässä tapauksessa? Tai jossain toisessa?

  Tietysti yleistyksiä on pakko tehdä. Poliisin on pakko profiloida ja kansalaisen on hyvä tietää, missä ei kannata pyöriä pimenä laskeuduttua. Vakavien, poikkeuksellisten rikosten kohdalla ei kuitenkaan lopulta yleistetä vaan ne viedään oikeutteen, jossa käydään läpi jokaisen tapauksen ominaispiirteet ja etsitään syylliset yksilöt. Niin juuri pitää toimia eikä huiskia yleistysten kanssa.

  Tuskin muuten huomasti, että sinullakin, Riikka, taitaa olla aika seksistinen käsitys raiskauksista pelkästään tai lähes pelkästään naisiin kohdistuvana rikoksena. Tutkimusten mukaan tällainen käsitys on hyvin kaukana totuudesta. Ja myös naiset raiskaavat vaikka heitä harvoin siitä tuomitaan. Se tiedetään uhrikyselyjen perusteella.

  • Kiitos kommentistasi, olen pitkälti samaa mieltä.

   Mutta oletko siis ihan tosissasi sitä mieltä, että minun olisi jutussani tullut miettiä myös sitä, miksi naiset raiskaavat miehiä?

 14. Hyvä Riikka! Kiitos kun käytät tarmoasi ja älyäsi tärkeisiin asioihin! Jotkut ei halua tajuta, pitäköön ummehtuneet ajatuksensa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s